Centar za zaštitu biodiverziteta Jadrana „Akvarijum Boka“, kao organizaciona jedinica Instituta za biologiju mora, integriše istraživanje i edukaciju za promovisanje i praktikovanje efikasne konzervacije u ime divljih životinja mora. Ovdje predstavljamo najznačajnije projekte Akvarijuma Boka.

  • Centar za zaštitu biodiverziteta Jadrana “Boka akvarijum” – MonteAqua
  • Centar za zaštitu biodiverziteta Jadrana “Boka akvarijum” – MIDAS2 
  • Centar za zaštitu biodiverziteta Jadrana “Boka akvarijum” – Izložba na otvorenom
  • Otkrivanje prekograničnog vodenog biodevrziteta – EXChAngE 
(Visited 315 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild