Bakterije su najstariji živi organizmi na zemlji. Dokazi o njihovom postojanju datiraju unazad najmanje 3,5 biliona godina.

Fekalne bakterije

Ja sam Enterococcus faecalis. Pripadam crijevnim enterokokama lancefieldove D grupe. Ovalnog sam oblika, fakultativno anaerobna, gram pozitivna, javljam se u parovima ili kratkim lancima. Nisam pokretna, nalazim se u crijevima čovjeka. Za razliku od Escherichia coli duže preživljavam u morskoj vodi.

Ja sam Escherichia coli. Pripadam grupi fekalnih koliformnih bakterija. Štapićastog sam oblika, gram negativna, fakultativno anaerobna. Uglavnom naseljavam crijeva čovjeka i životinja. Pokretna sam, posjedujem flagele. Za razliku od enterokoka manje sam otporna na nepovoljne uslove spoljašnje sredine.

Pripadamo  mikroskopski sitnim alohtonim mikroorganizmima. More nije naše prirodno stanište. Tu dolazimo uglavnom putem neprečišćenih otpadnih voda i indikatori smo fekalnog zagađenja.

Nazad na Fascinantne činjenice

(Visited 138 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild