Fascinantne činjenice o unesenim i invazivnim vrstama

  • Unesene vrste – organizmi koji su namjerno ili nenamjerno uneseni u područja koji nisu njihovo prirodno stanište rasprostranjenja
  • Invazivna vrsta – onaj organizam koji svojim brzim širenjem u novonaseljenom području dovodi do značajnih promjena samog ekosistema i biodiverziteta ili negativno utiče na zdravlje ili ekonomiju
  • U crnogorskom akvatorijumu do sada je zabilježeno preko 30 unesenih organizama a pretpostavlja se da ih ima mnogo više. Među njima 7 vrsta ribe, 2 vrste raka, 18 vrsta beskičmenjaka i 5 vrsta algi
  • Plavi rak (Calinectes sapidus) je invazivna vrsta koja trenutno zadaje najviše muka u crnogorskom moru  zbog velike brojnosti i cijepanja ribarskih mreža
  • Caulerpa cylindracea je invazivna zelena alga koja u Jadraskom moru poput korova prerasta morsko dno
  • Riba fugo- četvorozupka (Lagocephalus sceleratus) je izrazito toksična (sadrži jaki termostabilni neurotoksin – tetrodotoksin) i konzumacija može biti fatalna
  • Plavotačkasta trumpetača (Fistularia commersonii) je važan predator, hrani se uglavnom komercijalno značajnim vrstama kao što su bukva, barbun i gira. Ima veliku brzinu širenja pa je zovu i „lesepsijski sprinter“
  • Tamna mramornica  (Siganus luridus) je veliki biljojed  pa je značajan konkurent domaćoj vrsti Salpa salpa
  • Paun riba (Pterois miles) ima otrovne bodlje

Nazad na Fascinante činjenice

(Visited 471 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild