Mostar. Bosna i Hercegovina. Akvarijum Boka učestvuje na seminaru „Biodivertitet rijeke Neretve“ u hotelu Mostar, koji se održava u okviru projekta „Otkrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta – EXChAngE“. Na seminaru su okupljeni turoperateri i turistički vodiči iz Hercegovačno neretvanske županije koje projektni tim uz pomoć odabranih eksperata upoznaje sa raznolikošču živog sveta reke Neretve. Dr. Anita Dedić, dr. Anđelka Lasić, i dr. Jerko Pavličević govore o biološkim značajkama voda sliva rijeke Neretve, flori i fauni rijeke Neretve, kao i o raznolikost riba rijeke Neretve i njihovom značaju u sportsko-ribolovnom, znanstvenom turizmu, domaćoj ribljoj gastronomskoj ponudi. Ovim seminarom se daje doprinos diversifikaciji turističke prezentacije.

Anita Dedić
Anđelka Lasić
Jerko Pavličević
(Visited 237 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild