Karaotok, Bosna i Hercegovina. Akvarijum Boka učestvuje na seminaru „Biodiverzitet Hutova blata“ u motelu Park, u parku prirode Hutovo blato. Seminar se održava u sklopu aktivnosti projekta “EXChAngE – Istraživanje prekogranične vodene biološke raznolikosti” u organizaciji Javnog preduzeća Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina.

I ovaj seminar je prilika za razmenu iskustava u prezentaciji i promociji vodenog biodiverziteta, kao je istakao dr Aleksandar Joksimović, direktor Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore.

Aleksandar Joksimović

Cilj seminara je upoznavanje turističkih vodiča kao i predstavnika institucija odgovornih za standardizaciju prirodne baštine, sa prirodnom baštinom Parka prirode Hutovo blato, odnosno biodiverzitetom Hutova blata, radi buduće prezentacije prirodne baštine turistima – posjetiteljima Parka.

Bogati biodiverzitet Hutovog blata prezentovala je prof. Višnja Bukvić.

Višnja Bukvić

O prezentaciji vodenog biodiverziteta Hutovog blata putem „Vodene staze“ govorila je prof. Svjetlana Stanić Koštroman.

Svjetlana Stanić Koštroman

O projektu

Glavni cilj projekta EXChAngE je jačanje i diverzifikacija turističke ponude kroz istraživanje prekogranične vodene biološke raznolikosti i omogućavanje boljeg upravljanja i održivog korištenja kulturne i prirodne baštine. Projekat razvija novi prekogranični turistički proizvod – Plavu kartu, koji omogućava posjete novim tematskim rutama: Dubrovnik i Akvarijum (HR), Kotor i Akvarijum Boka (CG), Vodena staza Hutovo Blato, kao i Stari most u Mostaru i rijeka Neretva (BiH) i privlači više turista u tu oblast. Projekat implementira pet partnera: Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska (vodeći partner), Turistička organizacija Kotor, Crna Gora, Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora, Crna Gora, Turistička zajednica HNK/Ž, BiH, JP “Park prirode Hutovo blato” d.o.o. Čapljina, BiH.

Projekat Exchange odobren je u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

(Visited 98 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild