Projektni tim MonteAqua-e će dostaviti prvi dizajn koncepta slatkovodnog akvarijuma Skadarskog jezera PENPM-u u januaru 2018. godine

Radoje Laušević, projektni menadžer projekta MonteAqua sastao se sa g-dinom Elvirom Klicom, direktorom JP Nacionalni parkovi Aleksandrom Mijovićem, šefom Odjela za održivi turizam i biodiverzitet u Podgorici. Gospodin Radoje Laušević, menadžer projekta MonteAqua, prezentovao je kratke informacije o napretku g. Klici i g. Aleksandru Mijoviću, šefu Odsjeka za održivi turizam i biodiverzitet. Takođe, istakao je da će projektni tim MonteAqua poslati prvi koncept dizajna slatkovodnog Skadarskog akvarijuma u ​​januaru 2018. godine i stupiti u kontakt sa g. Nenadom Ivanovićem, direktorom NP Skadarsko jezero za daljnju diskusiju. Kratka tehnička poseta Visitor Centru Virpazar, NP Skadarsko jezero planirana je za 2. ili 3. januara 2018.

(Visited 143 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild