Grant za razvoj prekogranične turističke ponude Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora

Kotor, Crna Gora: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore dobio je 410.000 eura iz fonda Evropske unije za realizaciju projekta „Otkrivanje prekograničnog akvatičnog biodiverziteta – EXCHANGE“. Projekt je prijavljen na takmičarskom pozivu Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

O glavnom cilju projekta, dr Mirko Đurović, direktor Instituta, rekao je: „Aktivnosti će se provoditi s glavnim ciljem da se ojača i diverzifikuje turistička ponuda kroz istraživanje prekogranične vodene biološke raznolikosti i da se omogući bolje upravljanje i održivo korišćenje kulturnog i prirodnog nasleđa. U Kotoru ćemo razviti novu turističku ponudu – turističku rutu Kotor i akvarijum Boka.“

Projekat čiji je ukupni budžet 2,070,000 eura će realizovati jedinstveni konzorcijum koji kombinuje individualnu ekspertizu i iskustvo partnera, posebno iz prethodnih prekograničnih projekata, i koji ima upravljačku sposobnost i vještine za sprovođenje projekta ove veličine i složenosti. Voditelj projekta je Univerzitet u Dubrovniku, Hrvatska. Partneri iz Bosne i Hercegovine su Turistička organizacija Hercegovačko-Neretvanske županije i Park prirode „Hutovo Blato“. Pored Instituta, partner iz Crne Gore je Turistička organizacija Kotor. Očekivani početak projekta je januar 2020. godine, a trajaće 24 mjeseca.

Partneri na projektu planiraju razviti 4 nove tematske rute: Dubrovnik i akvarijum, Kotor i akvarijum Boka, Akva Put Hutovo Blato, te mostarski Stari most i rijeka Neretva, sve grupisane u novi prekogranični turistički proizvod koji je označen kao paket EXCHANGE.

Medijske objave:

Univerzitetu Crne Gore odobrena za finansiranje tri nova projekta u okviru drugog poziva Interreg – IPA CBC programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020

Univerzitetu Crne Gore odobrena tri nova projekta za finansiranje

Univerzitetu Crne Gore odobrena za finansiranje tri nova projekta u okviru drugog poziva Interreg – IPA CBC programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020

(Visited 247 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild