Početni događaj projekta „Otkrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta – EXChAngE“ održan je 19. oktobra 2020. u Dubrovniku i Kotoru. Događaj je organizovan kao kombinovani seminar i vebinar, zbog ograničenja putovanja i sastanka usled pandemije virusa Covid-19. Svih 5 projektnih partnera iz 3 države: iz Hrvatske Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, iz Bosne i Hercegovine Turističke zajednica Hercegovačko-neretvanske županije i Park prirode „Hutovo Blato“ i iz Crne Gore: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore i Turistička organizacija Kotor, predstavili su planirane projektne aktivnosti i rezultate u dvije sale za sastanke: jednoj na Sveučilištu u Dubrovniku i drugoj na Univerzitetu Crne Gore, uz učešće više od 30 zainteresovanih putem vebinara.

O glavnom rezultatu projekta, dr Nenad Antolović, šef Instituta za morska i obalna istraživanja Univerziteta u Dubrovniku – vodeći partner, rekao je, „Blue Pass je mnogo više od zajedničke karte za pet lokaliteta u tri susedne države. Ponudit će sveobuhvatne informacije u digitalnom i papirnom obliku, obilazak Dubrovačkog akvarijuma (Hrvatska), Kotora i Akvarijuma Boka (Crna Gora), Vodenog puta Hutovo Blato i Mostarskog vodenog puta (Bosna i Hercegovina), te stvara zajednicu za održivo korištenje prekograničnog vodenog biodiverziteta“.

Preuzmite prezentacije:

(Visited 65 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild