Dr Vladica Simić, zamjenik direktora projekta ugostio je tim MonteAqua-e u akvarijumu Kragujevac, Instituta za ekologiju i biologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu

Dr. Mirko Đurović, direktor Instituta za biologiju mora u Kotoru, sa timom MonteAqua-e održao je sastanak u prostorijama Akvarijuma Kragujevac, Instituta za ekologiju i biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu sa dr Vladicom Simić,  13. decembra 2017. godine.

Poseban akcenat je dat na konceptualni dizajn oba akvarijuma, a zatim je uslijedila diskusija o nacrtu postupka javnih nabavki i imenovanju komisije za procjenu javnih nabavki.

Dogovoreno je, takođe, da Dr Vladica Simić razvije i proslijedi konceptualne dizajne akvarijuma, tako da drugi učesnici projektnog tima mogu dati mišljenja i diskutovati na sledećem sastanku. Flagship vrste (značajne vrste) treba da imaju istaknuto mjesto u akvarijumu.
Razmotren je nacrt postupka za javne nabavke, a pragovi su dogovoreni u skladu sa Aneksom C Grant Agreement and provisions of “Procurement and Grants for European Union External Actions – A Practical Guide”. Direktor projekta je odobrio nacrt postupka za javne nabavke.

Evaluacioni odbor u sastavu, dr Mirko Đurović, direktor projekta, dr Vladica Simić, zamjenik direktora projekta i dr Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik IBM-a odlučivaće o izboru za javni poziv za sledeće pozicije:  menadžera projekta, lokalni koordinator Kotor i lokalni koordinator Kragujevac.

(Visited 167 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild