Ugovor o partnerstvu za implementaciju projekta „Otkrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta – EXChAngE“ potpisan je 11. septembra 2020. godine u Institutu za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Potpisivanjem Sporazuma Institutu se dobio 430,000 EUR iz sredstava Evropske unije IPA II iz Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Učesnici u sali za sastanke, dr Aleksandar Joksimović, direktor Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, iskazuje dobrodošlicu učesnicima

O glavnom cilju projekta, dr Aleksandar Joksimović, direktor Instituta, rekao je: „Aktivnosti će se sprovoditi sa glavnim ciljem jačanja i diversifikacije turističke ponude kroz istraživanje prekograničnog vodenog biodiverziteta i omogućavanja boljeg upravljanja i održivog korišćenja kulturnog i prirodnog nasljeđa . U Kotoru ćemo razviti novu turističku ponudu – Akvarijum Boka, koji će biti sastavni dio novog prekograničnog turističkog proizvoda – Plave propusnice. Time će biti omogućena i posjete drugim razvijenim tematskim rutama: Dubrovniku i Akvarijumu (Hrvatska), Vodenom putu Hutovo Blato i Starom mostu u Mostaru i rijeci Neretvi (Bosna i Hercegovina), te ćemo privući više turista u ovo područje”.

Projekat će provoditi jedinstveni konzorcijum predvođen Univerzitetom u Dubrovniku, Institutom za more i priobalje, Hrvatska. Partneri iz Bosne i Hercegovine su Turistička organizacija Hercegovačko-neretvanske županije i Park prirode „Hutovo blato“. Pored Instituta, partner iz Crne Gore je i Turistička organizacija Kotor. Ukupan budžet projekta je 1,7 miliona eura, a EU sufinansira 1,4 miliona eura. Projekat je započeo 15. avgusta 2020. godine i trajaće 24 mjeseca.

Više informacija o projektu: EXChAngE

(Visited 90 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild