Kotor, Crna Gora. Massimiliano Lipperi i njegov tim iz Studija WilD’Art, koji je partner našem dobavljaču opreme za akvarijum, kompanije Panaque srl. Iz Rima, završili su umjetničko dekorisanje svih 16 tankova u Akvarijumu Boka. Prateći naš koncept dizajn, umjetnici iz studija WilD’Art kreirali su 3D prikaz staništa koji će, nadamo se, privući pažnju, radoznalost i potaknuti emocionalnu sferu posjetilaca da se vežu za viziju Akvarijuma Boka.

Aquarium Boka management with WilD’Art team

Massimiliano je začetnik kompanija VILDARTPROJECT LTD iz Londona, VILDART SRL iz Rima, a 2010. godine osnovao je pirodnjačku umjetničku kompaniju vilD’ART di Massimiliano Lipperi.

Massimiliano Lipper at work in the Aquarium Boka

Dizajner, konceptualista i restaurator od 1990. godine, on razvija i rekonstruiše pirodnjačke muzeje i velike akvarije širom svijeta. Simbiotska priroda tri kompanije definiše ideju STUDIO VILDART da razvija koherentne proizvode u potpunosti u skladu sa autentičnim italijanskim dizajnom.

WilD’Art team at work in the Aquarium Boka

 

Massimiliano Lipperi, Studio WilD’Art, presneting Aquarium Boka tank scenography
(Visited 185 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild