Kotor, Crna Gora. Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore u Kotoru organizovao je gala baštensku zabavu za učesnike Druge međunarodne konferencije: Zaštita biodiverziteta Jadrana – AdriBioPro2022 u četvrtak, 15. juna. Time je završen glavni radni deo ove konferencije koja je okupila više od 300 učesnika iz 22 zemlje.

Učesnici konferencije su predstavili 84 rada o šest tema Konferencije: morskom biodiverzitetu i konzervaciji, slatkovodnom biodiverzitetu i konzervaciji, prekograničnom vodenom biodiverzitetu, vodenim unetim i invazivnim vrstama, morskom i slatkovodnom zagađenju i održivoj upotrebi morskih resursa. Konferencija je trajala četiri radna dana, od 14. do 17. juna na paralelnim sesijama u Domu kulture “Nikola Đurković” i Institutu za biologiju mora Univerziteta Crne Gore.

AdriBioPro2022-Closing-InCanto

Gostima manifestacije ne-materijalno kulturno nasleđe Boke Kotorske predstavila je ženska klapa In Canto   iz Kotora. Cjelovečernje druženje ispratila je i grupa Pljevaljski tamburaši koja je gostima predstavila tradicionalne pjesme regiona.

Konferencija je završena najavom organizatora da će sljedeća biti organizovana za dvije godine, sa centralnom temom o plavom rastu.

Pozadina konferencije

Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore sprovodi projekat Otkrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta – EXChAngE. Projekat razvija novi turistički proizvod – Plavu kartu, koji će omogućiti posjete novim tematskim putevima sa unaprijeđenom infrastrukturom: Dubrovnik i Akvarijum u Hrvatskoj, Kotor i Akvarijum Boka u Crnoj Gori, Vodena staza Hutovo Blato i Vodena staza Mostar u Bosni i Hercegovini, a privlači više turista u toj oblasti. Ova konferencija je organizovana kao završni projektni događaj posvećen okupljanju svih relevantnih nacionalnih i regionalnih zainteresovanih strana i obezbeđivanju bliže regionalne saradnje u regionu Jadranskog mora.

(Visited 187 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild