Generalne informacije

Centar za zaštitu biodiverziteta Jadrana „Akvarijum Boka“ je organizaciona jedinica Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, osnovana 28.02.2020. godine. Centar ima dvije cjeline: javni akvarijum i spasilački centar za morske kornjače. Institut je jedinstvena institucija u Crnoj Gori koja objedinjuje istraživanja i obrazovanje za promovisanje i praktikovanje efikasnog očuvanja morskih divljih životinja.

Usluge

Centar za zaštitu biodiverziteta Jadrana „Akvarijum Boka“ pruža nekoliko nekoliko usluga, grupisanih u tri glavne grupe usluga:

Istraživanje

⦁ Naučnici iz akvarijuma savjetuju kompanije za proizvodnju morske hrane o metodama za poboljšanje održivosti komercijalnog ribarstva i trgovine.
⦁ Akvarijum je organizator različitih istraživačkih programa o jadranskoj divljoj flori i fauni.
⦁ Akvarijum sarađuje sa partnerima širom svijeta u zaštiti okeanskih ekosistema i uspostavljanju zaštićenih područja mora.

Obrazovanje

⦁ Centar za zaštitu biodiverziteta Jadrana „Akvarijum Boka“ prikazuje raznolikost i značaj morskih divljih životinja s posebnim naglaskom na Jadransko more.
⦁ Bazeni akvarijuma nadahnjuju posetioce lepotom i složenošću morskog ekosistema kroz replikaciju različitih morskih staništa.
⦁ Edukatori akvarijuma nadahnjuju buduće zaštitnike Jadranskog mora praktičnim programima, uglavnom letnjim kampovima za studente morske biologije.

Zaštita

⦁ Spasilački centar za morske kornjače vodi nacionalne i regionalne napore na rehabilitaciji i ponovnom puštanju u prirodu ugroženih kornjača.

Proizvodi

Centar za zaštitu biodiverziteta Jadrana „Akvarijum Boka“ proizvodi:

⦁ Informativne brošure
⦁ Informativne letke
⦁ Promotivne pakete
⦁ Teoretska istraživanja
⦁ Terenska istraživanja

Ciljevi

Centar za zaštitu biodiverziteta Jadrana „Akvarijum Boka“ ima nekoliko ciljeva:

⦁ Jačanje javne svjesti i javnog djelovanja;
⦁ Zaštita vodenih vrsta i staništa;
⦁ Zagovaranje rješenja za očuvanje;
⦁ Služi kao uzor;
⦁ Pokretanje ljudi da djeluju na zaštiti morskih vrsta.

Budućnost

Izjava o viziji

Naša vizija je svijet u kome ljudi žive u harmoniji sa morskim divljim živim svijetom.

Izjava o misiji

Centar za zaštitu biodiverziteta Jadrana „Akvarijum Boka“ je katalizator globalne održivosti putem promovisanja i sprovođenja efikasne zaštite divljeg živog svijeta Jadranskog mora

Location

Find us!

Address: Put I. bokeljske brigade 68, 85330 Kotor, Montenegro
Phone: +382 32 334 570
Email: monteaqua.izbm@ac.me

(Visited 2,920 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild