Kotorska kartica

Akvarijum Boka je partner u akciji VOLIM KOTOR kartica čime je omogućen popust od 50% korisnicima kotorske kartice na određene ulaznice.

Lokalna kartica Volim Kotor ima za cilj da lokalnom stanovništvu olakša korišćenje svih usluga u lokalnoj zajednici sa ciljem poboljšanja kvaliteta života. Građanke i građani Kotora će moći da ostvare popuste na korišćenje raznih usluga u opštini, čime će se takođe doprinijeti napretku razvoja lokalne privrede, a sve sa ciljem podizanja opšteg životnog standarda, kao i uvođenja dobrih praksi i osavremenjavanja načina sveopšteg funkcionisanja u lokalnoj zajednici.

(Visited 342 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild