Sljedeći korak u očuvanju biološke raznolikosti Jadrana

Međunarodna konferencija AdriBioPro2019 stvara platformu za očuvanje biološke raznolikosti Jadrana

Family photo of the AdriBioPro2019 conference; Photo: AdriBioPro2019
AdriBioPro2019 conference participants
AdriBioPro2019 konferencija

U Kulturnom centru “Nikola Đurković” održana je međunarodna konferencija “Zaštita biodiverziteta Jadrana – AdriBioPro2019”, koja je pružila ažurirane naučne i stručne informacije u širokom spektru različitih pitanja Jadrana, biologije mora i srodnih naučnih disciplina. Više od 100 učesnika iz 16 zemalja imalo je 92 prezentacije tokom dva dana konferencije u 9 tema: Zaštita biodiverziteta mora, Zaštita obalnih i morskih područja, Sprječavanje zagađenja mora, Rijetke i ugrožene vrste u Jadranskom moru, Morske invazivne i unete vrste, Uloga akvarijuma, Održivo korišćenje morskih resursa, Marinska biotehnologija i Zaštita slatkovodnog biodiverziteta.

AdriBioPro2019 infografika

Konferenciju je organizovao Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Nekoliko reči o pozadini konferencije. U decembru 2017. godine, Ministarstvo vanjskih poslova Norveške odobrilo je grant Institutu za implementaciju projekta „Centar za očuvanje biološke raznolikosti mora „Boka Akvarijum“ – MonteAqua”, koji Institut sprovodi u saradnji sa Centrom za ribarstvo i očuvanje biološke raznolikosti kopnenih voda, Institutom za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Glavna projektna aktivnost je osnivanje Centra za očuvanje biološke raznolikosti mora „Boka Akvarijum“ u Institutu za biologiju mora u Kotoru. Ova konferencija je organizovana kao završni projektni događaj, posvećen okupljanju svih relevantnih nacionalnih i regionalnih aktera i osiguravanju bliže regionalne saradnje u području Jadrana.

Dr Aleksandar Joksimović at Conference opening
Dr Aleksandar Joksimović

O obimu konferencije, dr Aleksandar Joksimović, predsjedavajući Naučnog odbora, rekao je: “Konferencija je organizovana tako da uključuje plenarne i tematske sesije koje obuhvataju i disciplinarne i interdisciplinarne perspektive. Poseban naglasak stavljen je na razvojne mogućnosti koje morska biotehnologija može ponuditi na Jadranu“.

Professor Đurđica Perović, the University of Montenegro Vice Rector
Professor Đurđica Perović

Komentarišući očekivani uticaj Konferencije, prof. Dr. Đurđica Perović́, prorektor Univerziteta Crne Gore, rekla je: „Vjerujemo da će rezultati konferencije biti korišteni u oblikovanju budućih prioriteta i politike nauke o moru u Crnoj Gori i drugim jadranskim zemljama“.

Prezentacije konferencije

Sve prezentacije Konferencije su objavljene u knjizi sažetaka, koju možete preuzeti na sljedećem linku: AdriBioPro2019 Zbornik sažetaka.

Odabrani radovi biće objavljeni u časopisu Instituta za biologiju mora „Studia Marina“.

Izložba

Centralna konferencijska manifestacija bila je izložba podvodne fotografije „Skrivena ljepota mora“. Izložba je otvorena 7. aprila u galeriji Kulturnog centra „Nikola Đurković“ u Kotoru, otkrivajući divan život na Jadranskom moru i predstavljajući njegov biodiverzitet. Dva autora, gđa Ivana Orlović Kranjc i g. Janez Kranjc, predstavili su četrdeset fotografija u velikom formatu, koje su u Kotor donijele podvodne pejzaže, divlje životinje i biljke iz Jadranskog mora.

Marija Bernard
Marija Bernard

O konceptu izložbe, gospođa Marija Bernard, direktorica Kulturnog centra „Nikola Đurković“ rekla je: „Ova izložba je jedinstvena prilika za sve građane i goste grada Kotora da saznaju i uživaju u skrivenoj ljepoti mora.“

Vesna Mačić, Janne Knutrud, Ivana Orlović Kranjc, Janez Kranjc at teh exhibition opening
From the left: Vesna Mačić, Janne Knutrud, Ivana Orlović Kranjc, Janez Kranjc

Na otvaranju izložbe dr Vesna Mačić, stručnjak Instituta za biologiju mora, kaže: „Ronjenje nije samo sportska i rekreativna aktivnost, već je važna vještina za sve morske biologe. Podvodna fotografija nije samo umjetnička aktivnost, ona je takođe važna naučna metoda neinvazivnih istraživanja morskog života.

Janne Knutrud, zamjenica ambasadora Kraljevine Norveške u Beogradu, rekla je: “Ova izložba obilježava početak regionalne konferencije o očuvanju biološke raznolikosti Jadrana 2019. Ova konferencija je dio projekta u kojem norveška ambasada surađuje s Institutom za biologiju mora u Kotoru. Možemo uživati u fotografijama morskih bića, a ako ste ronioci, možete ih upoznati pod vodom, poput autora ove predivne izložbe”.

O autorima

Ivana Orlović Kranjc je ronilac više od 35 godina. Sa suprugom Janezom vodi najveći ronilački klub u Srbiji – S.D.T. Svet Ronjenja. Posljednjih deset godina svoju ronilačku karijeru posvjetila je podvodnoj fotografiji. Ivana koristi Nikon D7000 i D810 u kućištu Subala. Kompanija Mares promovisala je Ivanu za svog globalnog ambasadora.

Janez Kranjc
Janez Kranjc

Janez Kranjc je instruktor ronjenja, podvodni fotograf i video snimatelj. U poslednjih petnaest godina beleži jedinstvene podvodne fotografije objavljene u mnogim časopisima. Saradnik je Nacionalne geografije (National Geographic) Srbija. Janez koristi Nikon D810, D7000 u kućištu Subala. On je i globalni ambasador ronilačke opreme Mares, instruktor CMAS M2, instruktor podvodne fotografije i instruktor nitrox ronjenja.

(Visited 1,159 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild