Kotor, Crna Gora. Druga međunarodna konferencija: Zaštita biodiverziteta Jadrana  – AdriBioPro2022 otvorena je utorak, 14. juna 2022. godine u Domu kulture “Nikola Đurković u Kotoru. Konferencija je okupila više od 300 učesnika iz 15 zemalja.

AdriBioPro2022 participants

Učesnici konferencije će predstaviti 84 rada o šest tema Konferencije: morskom biodiverzitetu i konzervaciji, slatkovodnom biodiverzitetu i konzervaciji, prekograničnom vodenom biodiverzitetu, vodenim unetim i invazivnim vrstama, morskom i slatkovodnom zagađenju i održivoj upotrebi morskih resursa.

Vladimir Jokić

U ime grada Kotora, sve učesnike pozdravio je gradonačelnik Kotora, gospodin Vladimir Jokić, koji je rekao: “Stari grad Kotor je dragulj Bokokotorskog zaliva i jedan od najbolje očuvanih srednjovekovnih urbanih entiteta na Mediteranu. Kulturno-istorijski region Kotor nalazi se na UNESKO-voj listi svjetske baštine. Pozivam vas da se popnete na kotorske zidine, posjetite brojne crkve i palate i uživate u tradicionalnoj kuhinji Boke. Takođe vas pozivam da preuzmete novi mobilni turistički vodič Blue Pass, napravljen u okviru međunarodnog projekta EXCHANGE, koji realizuje konzorcijum u kome učestvuju i dvije institucije iz Kotora: Turistička organizacija Kotora i Institut za biologiju mora sa Akvarijumom Boka. Kaže se: zidovi Kotora govore o istoriji, a Akvarijum Boka govori o prirodi. Aplikacija Blue Pass vam donosi obe priče.”

Preuzmite kompletno obraćanje gradonačelika Jokića (eng.)

Komentarišući očekivani uticaj konferencije, profesor Vladimir Božovič, rektor Univerziteta Crne Gore, rekao je: “Univerzitet Crne Gore posvećen je međunarodnoj saradnji i implementaciji zajedničkih istraživanja, kroz različite programe i naučno istraživačke projekte. Zato je ova konferencija važna jer stvara okvir za diskusiju i saradnju za naše kolege koji dolaze uglavnom iz Mediterana, ali i drugih zemalja širom svijeta.”

Preuzmite kompletno obraćanje prof. dr. Božovića (eng.)

Aleksandar Joksimović

O ciljevima Konferencije, dr Aleksandar Joksimović, predsjedavajući Naučnog odbora konferencije je rekao: “Srećni smo što pružamo platformu za razgovor o tome kako savremena istraživanja o zaštiti jadranskog biodiverziteta, očuvanju priobalnih i morskih područja i održivom korišćenju morskih resursa mogu da doprinesu donošenju odluka. Naši specijalni napori uloženi su u isticanje valorizacije jadranskog biodiverziteta, kako morskog tako i slatkovodnog, kao turističke ponude.”

Preuzmite kompletno obraćanje dr. Joksimovića (eng.)

Tokom svečanog otvaranja, ne-materijalno kulturno nasleđe Kotora predstavio je folklorni ansambl “Nikola Đurković” iz Kotora. Oni su izveli tradicionalne pjesme i plesove iz Bokokotorskog zaliva.

Konferencija će trajati četiri radna dana, do 17. juna 2022. godine na paralelnim sesijama u Domu kulture “Nikola Đurković” i Institutu za biologiju mora Univerziteta Crne Gore.

Valter Kožul

Veče prije zvaničnog otvaranja, učesnici konferencije proslavili su otvaranje konferencijske izložbe “Voda kao inspiracija”. O konceptu izložbe, dr Valter Kožul, naučnik i umjetnik iz Dubrovnika, rekao je: “Nije slučajno da ova konferencija počinje otvaranjem izložbe. Voda je od suštinskog značaja za preživljavanje svih organizama i voda je životna sredina za sve vrste jadranskog mora. Postoji harmonija forme između mnogih prirodnih objekata a voda je najdragocjeniji prirodni element. Dok će učesnici konferencije razgovarati o vodi kao okruženju za organizme, mi, umjetnici, predstavljamo vodu kao našu inspiraciju.” Izložba će biti otvorena za javnost u Galeriji Kulturnog centra “Nikola Đurković” u Kotoru do 26. juna.

Pozadina konferencije

Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore sprovodi projekat Otkrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta – EXChAngE. Projekat razvija novi turistički proizvod – Plavu kartu, koji će omogućiti posjete novim tematskim putevima sa unaprijeđenom infrastrukturom: Dubrovnik i Akvarijum u Hrvatskoj, Kotor i Akvarijum Boka u Crnoj Gori, Vodena staza Hutovo Blato i Vodena staza Mostar u Bosni i Hercegovini, a privlači više turista u toj oblasti. Ova konferencija je organizovana kao završni projektni događaj posvećen okupljanju svih relevantnih nacionalnih i regionalnih zainteresovanih strana i obezbeđivanju bliže regionalne saradnje u regionu Jadranskog mora.

(Visited 333 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild