Razgovor sa autorom pobjedničkog rješenja vizuelnog identiteta Boka akvarijuma

Razgovor sa autorom pobjedničkog rješenja vizuelnog identiteta Boka akvarijuma

Sa Slobodanom Vukičevićem, autorom pobjedničkog rješenja na konkursu za vizuelni identitet Centra za zaštitu biološke raznovrsnosti mora – Boka akvarijum, predstavnici projekta MONTEAQUA razgovarali su o karakteru logotipa, osnovnim idejama i simbolima, kao i o mogućnostima njegove primjene. IBM-MONTEAQUA:Kakvog je karaktera logotip koji ste predložili i poslali na konkurs za vizuelni identitet Centra za zaštitu biološke raznovrsnost mora – Boka…

Pročitaj još

Početni sastanak sa kompanijom HTEC u Beogradu

Kompanija HTEC će razviti komunikacionu platformu za MonteAqua projekat Dr Radoje Laušević, menadžer Monteaqua projekta, sastao se sa direktorom HTEC-a Andrejom Bednarikom u kompaniji HTEC u Beogradu. Kompanija HTEC će razviti komunikacionu platformu za MonteAqua projekat a time i za sve zainteresovane strane koje imaju učešće u očuvanju biodiverziteta vode. Predloženo je i prvo obučavanje za MonteAqua komunikacionu platformu u Beogradu u prostorijama…

Pročitaj još

Kompanija Panaque srl predstaviće dizajn koncepta za Boka Akuarijum kao početni korak ka budućoj saradnji

Panaque srl, kompanija specijalizovana za sektor akvarijuma i akvakulture u Laboratoriji za eksperimentalnu ekologiju Univerziteta Tor Vergata u Rimu, zainteresovana je za buduću saradnju sa Institutom za biologiju mora na projektu MonteAqua Dr. Mirko Đurović, direktor Instituta za biologiju mora, dr Radoje Laušević, menadžer projekta Monteaqua I MonteAqua  tim sastali su se sa g. Oscarom Disantom, predstavnikom kompanije Panaque srl…

Pročitaj još

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direkcija za klimatske promjene i mediteranske poslove pridružili su se projektu MonteAqua

Direktorat za klimatske promjene i mediteranske poslove, Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MRT) predloženi su kao focal point za WS6: Očuvanje crnogorskih primorskih i morskih područja Dr. Radoje Laušević, menadžer projekta MonteAqua sastao se sa gospodinom Ešefom Husićem i njegovim timom u Direkciji za Klimatske promjene i mediteranske poslove, Ministarstva održivog razvoja i turizma. Dr. Radoje Laušević je predstavio aktivnosti…

Pročitaj još

Vladica Simić je pripremio koncept dizajn akvarijuma “Boka Akvarijum”

Koncept dizajn “Boka akvarijuma” zasnivaće se na dokumentu koji je pripremio dr Vladica Simić. Akvarijum će imati tri glavne sekcije Igor Mirović, direktor kompanije “Reefroom Serbia”, održao je sastanak sa dr Vladicom Simić i Monteaqua timom. Diskusija je bila o koncept dizajnu  Akvarijuma Boke koju je pripremio dr. Vladica Simić. Akvarijum će imati tri glavne sekcije: glavnih sekcija- Svjetsko more, zatim  živi svijet…

Pročitaj još

Poziv za izražavanje interesa za pozicije spoljnih eksperata na projektu MonteAqua

Poziv za izražavanje interesa za pozicije spoljnih eksperata na projektu MonteAqua

Za potrebe projekta “Centar za zaštitu biološke raznovrsnosti mora Boka Akvarijum – MonteAqua” Univerzitet Crne Gore – Institut za biologiju mora iz Kotora raspisuje poziv za izražavanje interesa za pozicije spoljnih eksperata. Opis procedure i oblasti za koje se raspisuje ovaj poziv možete naći i priloženom dokumentu (005-MA-2018-EOI-External-experts_for-publication.pdf). Registraciona procedura Cilj poziva za izražavanje interesa za pozicije spoljnih eksperata na projektu…

Pročitaj još

MonteAqua tim se sastao sa dr Valterom Kožulom u dubrovačkom akvarijumu

Akvarijum Dubrovnik ima kapacitet da prenese znanja i iskustava u dizajnu i izgradnji morskog akvarijum Dr Mirko Đurović i njegov tim su se sastali sa dr. Valterom Kožulom, direktorom dubrovačkog akvarijuma Branko Đuragin. Dr. Mirko Đurović predstavio je MonteAqua projekat i razgovarao o izgradnji Akuarijuma Boka. Dubrovački akvarijum ima kapacitet da prenese znanja i iskustava u pogledu dizajna i izgradnji…

Pročitaj još

JP Nacionalni parkovi Crne Gore nastavljaju partnerstvo sa projektom MonteAqua

Projektni tim MonteAqua-e će dostaviti prvi dizajn koncepta slatkovodnog akvarijuma Skadarskog jezera PENPM-u u januaru 2018. godine Radoje Laušević, projektni menadžer projekta MonteAqua sastao se sa g-dinom Elvirom Klicom, direktorom JP Nacionalni parkovi Aleksandrom Mijovićem, šefom Odjela za održivi turizam i biodiverzitet u Podgorici. Gospodin Radoje Laušević, menadžer projekta MonteAqua, prezentovao je kratke informacije o napretku g. Klici i g. Aleksandru…

Pročitaj još

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za životnu sredinu podržava MonteAqua projekat

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorata za životnu sredinu će aktivno učestvovati u projektovanju i realizaciji planiranih radionica i konferencija Ivana Vojinović, generalni direktor Direkktorata za životnu sredinu, i Saša Radulović, državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma, ugostili su MonteAqua tim u Direkciji za životnu sredinu 26. decembra 2017. u Podgorici. Dr. Radoje Laušević je održao kratku prezentaciju o…

Pročitaj još

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild