Akvarijum Dubrovnik ima kapacitet da prenese znanja i iskustava u dizajnu i izgradnji morskog akvarijum

Dr Mirko Đurović i njegov tim su se sastali sa dr. Valterom Kožulom, direktorom dubrovačkog akvarijuma Branko Đuragin. Dr. Mirko Đurović predstavio je MonteAqua projekat i razgovarao o izgradnji Akuarijuma Boka. Dubrovački akvarijum ima kapacitet da prenese znanja i iskustava u pogledu dizajna i izgradnji morskog akvarijuma, a ima i dugogodišnje iskustvo u postavljanju i održavanju upravo jednog takvog akvarijuma kakav će dobiti i Institut za biologiju mora u Kotoru. Na sastanku su predstavljeni razni mehanizmi kao što je: odvodjenje morske vode (vodeni bunar), regulacija isparavanja vode, cirkulacija vode kroz akvarijum, filtriranje morske vode te akvarijumske procedure kao što su karantin, prerada hrane, njeno skladištenje, ishrana kao i održavanje akvarijuma. Dogovorena je i posjeta Institutut za biologiju mora od strane g Kozula u narednom periodu.

(Visited 208 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild