Institut za biologiju mora osnovan je 1961. godine. Institut je nekoliko puta mijenjao svoju organizacionu strukturu, bio je pod različitim državnim upravama, a danas je organizaciona jedinica Univerziteta Crne Gore i jedina naučno-istraživačka ustanova u Crnoj Gori koja se bavi zaštitom i izučavanjem Jadranskog mora. U strukturi obuhvata pet laboratorija i jedan centar: Laboratorija za hemiju mora i okeanografiju, Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo, Laboratorija za plankton i kvalitet morske vode, Laboratorija za bentos i zaštitu mora, Laboratorija za razvojno istraživanje i marikulturu i Centar za zaštitu biodiverziteta Jadrana sa akvarijumom Boka. Od 1965. godine Institut za biologiju mora uspješno publikuje časopis “Studia marina”.

(Visited 3,724 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild