Kotor. Crna Gora. Predstojeća međunarodna konferencija: Adriatic Biodiversity Protection – AdriBioPro2022 obilježiće međunarodnu godinu zanatskog ribarstva I akvakulture  (International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture 2022) panel diskusijom u utorak, 14. Juna 2022. godine. Moderator ovog panela biće gospođa Nikoleta Milone (FAO) a uvaženi panelisti Hardaj Fersoj (FAO), Fabio Masa (FAO) I Aleksandar Joksimović (IBM).

Okvir panela

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 2022. godinu međunarodnom godinom zanatskog ribolova i akvakulture (IYAFA 2022). FAO je vodeća agencija UN za proslavu IYAFA 2022.

Ciljevi IYAFA 2022 su sledeći:

  • povećanje globalne svijesti o razumijevanju i djelovanju za podršku doprinosu zanatskog ribolova malih razmjera i akvakulturi održivom razvoju, a konkretnije u vezi sa bezbjednošću hrane i ishranom, iskorjenjivanje siromaštva i korišćenje prirodnih resursa;
  • promovisanje dijaloga i saradnje među zanatskim ribarima, odgajivačima ribe, vladama i drugim ključnim partnerima u lancu proizvodnje, kao i dodatno jačanje kapaciteta za unaprjeđivanje održivosti ribarstva i akvakulture i unaprjeđivanje njihovog društvenog razvoja i blagostanja.

U Jadranskom moru sprovodi se niz aktivnosti zanatskog ribolova i akvakulture, što doprinosi regionalnoj bezbjednosti hrane, načinu života u regionu i trgovini.  Ribarstvo i akvakultura manjeg obima doprinose postizanju brojnih ciljeva održivog razvoja. Akcije podrške održivom ribolovu i akvakulturi malih razmjera doprinose transformaciji u efikasnije, inkluzivnije, otpornije i održivije agro-prehrambene sisteme za bolju proizvodnju, bolju ishranu, bolju sredinu i bolji život, ne ostavljajući nikoga zapostavljenog.

Ciljevi panela

Panel diskusija je organizovana sa sledećim ciljevima:

  • Unaprjeđivanje svijesti o Međunarodnoj godini zanatskog ribarstva i akvakulture 2022
  • Pregled inicijativa na mediteranskom i jadranskom nivou u znak podrške ribarima i odgajivačima manjeg obima, posebno fokusiranim na IYAFA Stub 1: “Ekološka održivost: Koristite biodiverzitet održivo za dugovječnost zanatskog ribolova malih razmjera i akvakulture”.
  • Ohrabrivanje zemalja članica i partnera da preduzmu konkretne akcije za podršku ribarima i odgajivačima manjeg obima u pravcu održivog i bezbjednog života.

Pratite stranice Konferencije  Adriatic Biodiversity Protection – AdriBioPro2022 za ažurne informacije o rezultatima panela.

(Visited 64 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild