Kotor, Crna Gora: Institut za biologiju održao je završna manifestaciju projekta „Centar za zaštitu biodiverziteta mora „Akvarijum Boka“ – MonteAqua“ kao virtuelni sastanak 17. decembra 2020. godine kojim je obilježio uspješan završetak projekta MonteAqua.

Projekat je mobilizovao 1,17 miliona EUR za uspostavljanje Centra za zaštitu biodiverziteta Jadrana „Akvarijum Boka“ sa prvim crnogorskim javnim akvarijumom i spasilačkim centrom za morske kornjače i druge ugrožene morske životinje. Sredstva su osigurana bespovratnim sredstvima Ambasade Norveške u Beogradu od 0,75 miliona EUR i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore od 0,37 miliona EUR. Akvarijum Boka je jedina institucija u Crnoj Gori koja kombinuje istraživanje i obrazovanje za promociju i praksu efikasnog očuvanja morskih divljih životinja.

Dr. Aleksandar Joksimović, Director of the Institute of Marine Biology, University of Montenegro

Sve učesnike pozdravio je dr. Aleksandar Joksimović, direktor Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore i istakao: „Ovo je prekretnica za Institut za biologiju mora. Od svog osnivanja 1961. godine, Institut je obavljao sveobuhvatna istraživanja morskog i priobalnog područja. Osnivanjem naše šeste organizacione jedinice, Centra za očuvanje biodiverziteta Jadrana „Akvarijum Boka“, kao rezultata projekta MonteAqua, dodatno ćemo ojačati naše kapacitete. Centar, sa prvim javnim morskim akvarijumom u Crnoj Gori, takođe će pojačati naše aktivnosti u stvaranju široke koalicije za zaštitu Jadrana. Ovaj centar je najbolji poklon za našu 40. godišnjicu koju ćemo proslaviti naredne godine.“

Professor Danilo Nikolić, the University of Montenegro Rector

O značaju Akvarijuma Boka, profesor Danilo Nikolić, rektor Univerziteta Crne Gore, rekao je: „Najnovija organizaciona jedinica Instituta, koju smo osnovali ove godine, dodatno će ojačati naše kapacitete za očuvanje jadranskih ekosistema i promociju naših jedinstvenih prirodnih resursa.“

Akvarijum Boka je uspostavljen kao rezultat MonteAqua projekta.

Mr. Geir Johansen, Chargé d’affaires of The Royal Norwegian Embassy in Belgrade

Komentarišući završetak MonteAqua projekta, gospodin Geir Johansen, otpravnik poslova ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, rekao je: „Uz norvešku podršku, projekat je uspostavio jedini javni akvarijum u Crnoj Gori i razvio kapacitete za očuvanje biodiverziteta vodenih ekosistema u vještačkim uslovima, što je važno za obezbjeđivanje reprodukcije ugroženih vrsta“.

Ms. Slavica Pavlović, director of Directorate for Fisheries

U ime dr. Aleksandra Stijovića, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Crne Gore, skupu se obratila gospođa Slavica Pavlović, direktor Direktorata za ribarstvo i istakla da će Akvarijum Boka „biti glavno mjesto za obrazovanje o živom svijetu Jadranskog mora, posebno o ranjivim vrstama koje traže posebnu zaštitu“. Gospođa Pavlović je potvrdila da će „Crna Gora i dalje biti posvijećena intenzivnom radu na uspostavljanju održivog ribarstva i očuvanju zdravog morskog ekosistema“.

Mr. Predrag Jelušić, director of Public Enterprise for Coastal Management of Montenegro

Gospodin Predrag Jelušić, direktor Javnog preduzeća Morsko Dobro, govorio je o podršci svoje institucije projektu sredstvima za izgradnju izložbe na otvorenom koja je povezana sa Akvarijumom Boka.

Professor Vladica Simić, Head of the Center for Fisheries and Biodiversity Conservation of Inland Waters Aquarium Kragujevac, Institute of Ecology, Faculty of Science, University of Kragujevac

U pisanoj poruci, profesor Vladica Simić, rukovodilac Centra za ribarstvo, biodiverzitet i očuvanje kopnenih voda Akvarijum Kragujevac, sa Instituta za ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, istakao je: „Bilo nam je zadovoljstvo da otkrijemo novu priliku za saradnju u 2017. godini i zajednički razvijemo projekat „Centar za zaštitu biodiverziteta Jadrana „Akvarijum Boka“ – MonteAqua“ koji je odobren za finansiranje od strane Ministarstva spoljnih poslova Norveške.“

Dr. Radoje Laušević, MonteAqua project manager

Menadžer projekta MonteAqua, dr. Radoje Laušević, učesnicima je predstavio rezultate projekta. On je istakao da je „Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore realizovao je projekat MoneAqua od novembra 2017. godine. Projekat je omogućio organizaciju nekoliko radionica u 2018. godini, međunarodnu naučnu konferenciju u 2019. godini i objavio seriju bijelih papira i studija koje jačaju crnogorske kapacitete u upravljanju i zaštiti resursa Jadranskog mora. Glavni rezultat projekta je Akvarijum Boka, prvi crnogorski javni akvarijum koji prikazuje raznolikost i značaj morskih divljih životinja sa posebnim fokusom na Jadransko more. Očekuje se da će Akvarijum Boka otvoriti vrata za javne posjete u prvoj polovini 2021. godine.”

Dr. Mirko Đurović, head of the Adriatic Biodiversity Protection Center “Aquarium Boka”

Dr. Mirko Đurović, rukovodilac Centra za zaštitu biodiverziteta Jadrana „Boka akvarijum“ istakao je da će Akvarijum Boka „biti dodatna vrijednost turističkoj ponudi grada Kotora i Crne Gore. Trudićemo se da prikažemo svu raskoš i bogatstvo živog svijeta Jadranskog mora, a najmlađim generacijama ćemo pripremiti niz edukativnih programa kako bi se na najbolji mogući način obrazovali u buduće ekologe i ljubitelje prirode.“

Dr. Mirko Đurović je sve učesnike poveo i u virtuelni obilazak Akvarijuma Boka.

Skupu su se obratili i predstavnici projektnih partnera.

Dr. Filippo Riccardi, a partner in Panaque srl. Rome

Dr. Filippo Riccardi, partner u kompaniji Panaque srl. Iz Rima, govorio je o iskustvima tokom instalacije akvarijumskih tankova i pripadajuće opreme. Naglasio je da je uspostavljena bliska saradnja sa Akvarijumom Boka.

Dr. Nenad Antolović, Director of the Institute for Marine and Coastal Research from the University of Dubrovnik

Dr. Nenad Antolović, direktor Instituta za More i priobalje Univerziteta u Dubrovniku, Hrvatska, naglasio je da je „Tesna saradnja na projektu MonteAqua pokrenula i istraživanje za nove mogućnosti saradnje. U avgustu ove godine dobili smo ulogu vodećeg partnera za sprovođenje projekta „Otkrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta – EXChAngE“. Projektom se razvija novi turistički proizvod – Plava propusnica (eng. Blue Pass), koji će omogućiti posjete novim tematskim rutama sa poboljšanom infrastrukturom: Dubrovniku i Dubrovačkom Akvarijumu u Hrvatskoj, Kotoru i Akvarijumu Boka u Crnoj Gori, plovnom putu Hutovo blato i Starom mostu u Mostaru i rijeci Neretvi u Bosni i Hercegovini, te privući više turista u ovo područje. Projekat je podržan u okviru Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 – 2020, a koristi ERDF i IPA II fondove Evropske unije. Ukupan budžet projekta je 1,7 miliona EUR, a EU ga sufinansira sa 1,4 miliona EUR. Projekat je započeo 15. avgusta 2020. godine i trajaće 24 meseca. Iznos dodeljen Institutu za biologiju mora iznosi 504.859,65 EUR.“

Dr. Milena Mičić, General manager of the Aquarium Pula, Croatia

Dr. Milena Mičić, upravnica Akvarijuma Pula u Hrvatskoj, pozdravila je najmlađi akvarijum na Jadranu – Akvarijum Boka i govorila o planiranim oblicima saradnje u narednom periodu.

Dr. Flavio Gagliardi, a partner in Panaque srl. Roma

Dr. Flavio Gagliardi, partner u kompaniji Panaque srl. Iz Rima i direktor akvarijuma Cala Gonone na Sardiniji, Italija, govorio je o uspostavljenoj saradnji i savetima koj pruža Akvarijumu Boka u privm danima njegovog rada.

Dr. Aleksandar Joksimović, Director of the Institute of Marine Biology

The meeting was closed by Dr. Aleksandar Joksimović, Director of the Institute of Marine Biology. He addressed the participants in the Montenegrin language. He expressed the expectation that the Aquarium Boka will open its doors for the first public visits in the middle of 2021.

Skup je zatvorio dr. Aleksandar Joksimović, direktor Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, obraćajući se učesnicima na crnogorskom jeziku. Izrazio je očekivanje da će Akvarijum Boka otovoriti vrata za prve javne posete sredinom 2021. godine.

O završnoj manifestaciji projekta „Centar za zaštitu biodiverziteta mora „Akvarijum Boka“ – MonteAqua“ izvestili su brojni mediji u Crnoj Gori. Njihova saopštenja možete pogledati na sledećoj stranici: Završni događaj.

(Visited 202 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild