Nova mobilna aplikacija za Android I iOS platforme – Plava propusnica EXChAngE e-vodič je promovisana 5. aprila 2022. godine na Međunarodnom sajmu ekonomije Mostar 2022. Sa ovim vodičem korisnici otkrivaju dio prekograničnog područja Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, uključujući Kotor i Akvarijum Boka.

Photo: Dragana Samardžić i Jovan Ristić

Jovan Ristić, direktor Turističke Organizacije Kotor za ovaj vodič kaže da omogućava istraživanje kulturnog i prirodnog nasleđa regiona, posebno prekograničnog vodenog biodiverziteta. Kako bi upotreba i kretanje kroz aplikaciju bilo što jednostavnije za korisnika vodič je podijeljen u sekcije gdje je svaka sekcija posvećena jednoj tematskoj ruti: Dubrovnik i Akvarijum (Hrvatska), Kotor i Akvarijum Boka (Crna Gora), vodeni put Mostar i vodeni put Parka prirode Hutovo Blato (Bosna i Hercegovina).

Svaka sekcija elektronskog vodiča Exchange Plava propusnica ima četiri poglavlja kroz koja je predstavljeno kulturno nasleđe, prirodno nasleđe, jedna tematska ruta i transport do lokacije odnosno tematske rute. Poglavlja su struktuirana po temama, zadržavajući sličan nacrt kroz elektronski vodič.

Trenutno je dostupna samo verzija vodiča na engleskom jeziku za Adroid mobilne uređaje na Google Play prodavnici.

Pratite nas za informaciju o multijezičnoj verziji vodiča I verziji za iOS mobilne uređaje.

Kako bi maksimalno iskoristili mogućnosti vodiča, korisnicima preporučujemo kupovinu Plave propusnice, nove turističke karte koja omogućava posjetu prekograničnom području Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora i posjete po   sniženim cijenama na četiri  tematske rute: Dubrovnik i Akvarijum (Hrvatska), Kotor i Akvarijum Boka (Crna Gora), Vodena staza Hutovo Blato i Vodena staza Mostar (Bosna i Hercegovina). Ova karta je takođe promovisana na Međunarodnom sajmu ekonomije Mostar 2022.

S leva: Radoje Laušević, Branka Pestorić, Aleksandar Joksimović

O ovoj karti, dr Aleksandar Joksimović, direktor Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, rekao je: “To je mnogo više od vaučera za popust za četiri tematske rute u tri susjedne zemlje. Njime se promoviše prekogranična mobilnost turista i otkrivanje prekogranične prirode i kulturne raznolikosti. Svaki turista sa Plavom kartom postaće član rastuće zajednice za podršku održivom korišćenju prekograničnog vodenog biodiverziteta”.

 

 

Svaka Plava karta ima jedinstvenu šifru koja vlasniku daje pravo da kupi jednu ulaznicu sa popustom za četiri tematske rute u prekograničnom području.

I Plava propusnica EXChAngE e-vodič i karta Plava propusnica su proizvodi projekta “Otkrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta – EXCHAngE”, koji sufinansiraju ERDF i IPA II fondovi Evropske unije kroz prekogranični program Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora. projekat realizuje pet partnera: Univerzitet u Dubrovniku – Institut za more i priobalje, Turistička organizacija Kotor, Univerzitet Crne Gore – Institut za biologiju mora, Turistička zajednica Hercegovačno Neretvanske županije  i Javno preduzeće Park prirode Hutovo Blato, Čapljina. Plava karta se može kupiti na prodajnim mjestima svih projektnih partnera.

(Visited 350 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild