Radionice MonteAqua biće pripremljene koristeći metodologiju za analizu zainteresovanih strana.

MonteAqua tim se sastao sa prof. Dr. Mirjanom Bartulom, međunarodnim ekspertom MonteAqua projektau Beogradu. Prof. dr. Mirjana Bartula je predstavila metodologiju analize zainteresovanih strana (stakeholders), koja će se raditi za svaku planiranu radionicu. Dalja komunikacija i metodologija mentorstva (stakeholders) će se odvijati na platformi 9mCollab.

(Visited 293 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild