7.-10. april 2019.

AdriBioPro2019

Kotor

Međunardna konferencija 2019. godine : “Zaštita biodiverziteta Jadrana” – engl “Adriatic Biodiversity Protection” obezbjediće aktuelne naučne podatke kao i podatke o donošenju odluka i kreiranju politika o nizu pitanja o Jadranu, morskoj biologiji i relevantnim naučnim diciplinama. Naglasak će biti na tome kako najstavremenija istraživanja zaštite biodiverziteta Jadrasnkog mora, konzervacije obalnih i  područja mora  i održivo korišćenje morskih resursa mogu doprineti procesu donošenja odluka i kreiranju javnih politika. Poseban fokus biće na razvoju mogućnosti koje morske biotehnologije mogu da pruže za očuvanje Jadrana.

Konferencija će biti organizovana kroz sekcije koje pokrivaju disciplinarne i interdiciplinarne perspektive. Rezultati konferencije će se koristiti za oblikovanje daljih prioriteta nauke o moru i javnih politika u Crnoj Gori i drugim zemljama Jadrana.

Pozivaju se učesnici da šalju apstrakte svojih radova zasnovane na posmatranju, trenutnim istraživanjima, eksperimentima ili modelima, istraživanjima prošlosti, sadašnjim i budućim promenama u Jadranu koji su fokusirani na biodiverzitet.

Drugo saopštenje- AdriBioPro2019

(Visited 184 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild