MonteAqua projekat je saglasan sa strateškim programima Nacionalnih parkova Crna Gore

Gospodin Elvir Klica, direktor Javnog preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore (JPNPCG), ugostio je  projektni tim MonteAqua u sjedištu JPNPCG-a u Podgorici. Dr. Mirko Đurović, direktor Instituta za biologiju mora u Kotoru i direktor projekta MonteAqua prezentovao je projektne aktivnosti gospodinu Klici i njegovom timu. Nela Vešović Dubak, šef Odsjeka za obrazovanje, promociju i turizam i Aleksandar Mijović, šef Odjeljenja za održivi turizam i biodiverzitet, izrazili su veliko interesovanje za predstavljene aktivnosti MonteAqua projekta. Posebno je fokusiran koncept Akvarijuma “Skadar”, koji se planira u Nacionalnom parku “Skadarsko jezero”. Planirani slatkovodni akvarijum će predstaviti endemične vrste Skadarskog jezera i vrste od posebnog značaja za održivi ribolov. Posebna pažnja će se posvetiti predlogu flagship vrste Evropske jegulje (Anguilla anguilla) i njenom životnom ciklusu, ekološkom značaju, ekonomskom značaju, zaštiti i očuvanju. Razgovarano je i o početnim idejama o proširenju projekta na Nacionalne parkove i uspostavljanju integrisanog programa posjeta učenika/studenata.

(Visited 588 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild