Dubrovnik, Hrvatska. Akvarijum Boka učestvovao je na seminaru “Biodiverzitet Jadranskog mora” koji je održan 21. oktobra 2021. godine u hotelu Lero, u okviru projekta “Otkrivanje prekograničnog biodiverziteta vode – EXCHAngE”.

Na seminaru su učestvovali turistički operateri i turistički vodiči iz  Dubrovačke ćupanije. Oni su upznati od strane porjektnog tima sa EXChAngE projektomi biodiverzitetom Jadranskog mora.

Dr. Nenad Antolović

Dr Nenad Antolović predstavio je delokrug projekta “Otkrivanje prekogranične ne biodiverzitetaivode  – EXCHAngE”,a posebno novog turističkog proizvoda – Plavakarta. Antolović je pozvao turoperatore i turističke vodiče da sarađuju sa projektnim timom i razmotre opcije kako da u  redovne prezentacije turističkim grupama koje posećuju region uključe podatke o biodiverzitetu Jadranskog mora.

Dr. Nikša Glavić

Dr Nikša Glavić predstavio je geografske i biološke karakteristike Jadranskog mora.

Dr. Valter Kožul

Dr Valter Kožil predstavio je biodiverzitet Jadranskog mora sa akcentom na dinamične promene, a posebno na nove (alohtone) vrste.

Ova radionica doprinela je diverzifikaciji turističke ponude u prekograničnom regionu Hrvatske, Bosne iHercegovine i Crne   Gore.

(Visited 145 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild