Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorata za životnu sredinu će aktivno učestvovati u projektovanju i realizaciji planiranih radionica i konferencija

Ivana Vojinović, generalni direktor Direkktorata za životnu sredinu, i Saša Radulović, državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma, ugostili su MonteAqua tim u Direkciji za životnu sredinu 26. decembra 2017. u Podgorici.

Dr. Radoje Laušević je održao kratku prezentaciju o MonteAqua projektu, fokusiranoj na modifikovanom redosledu projektnih događaja.

Za ključnu osobu projekta MonteAqua u Direkciji za životnu sredinu, Ministarstva održivog razvoja I turizma predložena je mr Ivana Vojinović, koja će predložiti listu učesnika i međunarodnih stručnjaka za radionice.

(Visited 275 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild