Kotor, Crna Gora: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore je danas svečano otvorio Centar za zaštitu biodiverziteta Jadrana „Akvarijum Boka“ kao svoju novu organizacionu jedinicu sa javnim akvarijumom i spasilačkim centrom za  morske kornjače. Osnivanje ovog centra je omogućeno investicijom u ukupnom iznosu od 1,8 miliona eura, od čega su neprovratna sredstva Norveškog ministarstva vanjskih poslova 0,75 miliona eura, Doprinos Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Crne Gore iz kredita Svjetske banke za realizaciju Drugog projekta institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede (MIDAS 2) od 0,37 miliona eura, sufinansiranje Javnog preduzeća Morsko dobro u iznosu od 80,000 eura i sufinansiranje eiz ERDF i IPA II fondova Evropske unije kroz program prekogranične saradnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore za projekat “Istražite prekogranični vodeni biodiverzitet – EXCHANGE” od 0,43 miliona eura.

Dr Aleksandar Joksimović

O značaju Akvarijuma Boka, dr Aleksandar Joksimović, direktor Instituta, rekao je: „Ovo je prekretnica za Institut za biologiju mora čiju šezdesetogodišnjicu osnivanja obilježavamo ove godine. Uspostavljanje Akvarijuma Boka kao naše šeste organizacione jedinice dodatno će ojačati naše kapacitete, a prvi javni morski akvarijum u Crnoj Gori doprineće našim aktivnostima za stvaranje široke koalicije za zaštitu Jadrana.

H.E. Jørn Eugene Gjelstad, Ambasador

Ambasador Kraljevine Norveške u Beogradu, gospodin Jørn Eugene Gjelstad, rekao je: „Uz norvešku podršku, kroz projekat Monteaqua, uspostavljen je jedini javni akvarijum u Crnoj Gori koji je razvio kapacitete za očuvanje biodiverziteta vodenih ekosistema u vještačkim uslovima, što je važno za obezbjeđivanje reprodukcije ugroženih vrsta“.

Mr. Aleksandar Stijović

Mr. Aleksandar Stijović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Crne Gore, pozdravio je prvi akvarijum u Crnoj Gori i istakao da će „on biti glavno mjesto za obrazovanje o živom svijetu Jadranskog mora, posebno o ranjivim vrstama koje traže posebnu zaštitu“. Ministar je potvrdio da će „Crna Gora i dalje biti posvećena intenzivnom radu na uspostavljanju održivog ribarstva i očuvanju zdravog morskog ekosistema“.

Dr Mirko Djurovic

Dr. Mirko Đurović, rukovodilac Centra za zaštitu biodiverziteta Jadrana „Boka akvarijum“ istakao je da će Akvarijum Boka „biti dodatna vrijednost turističkoj ponudi grada Kotora i Crne Gore. Trudićemo se da prikažemo svu raskoš i bogatstvo živog svijeta Jadranskog mora, a najmlađim generacijama ćemo pripremiti niz edukativnih programa kako bi se na najbolji mogući način obrazovali u buduće ekologe i ljubitelje prirode.“

Arhitektonski projekat Akvarijum Boka uradio je Studio Enforma iz Kotora. Radove na rekonstrukciji zgrade Instituta za potrebe akvarijuma Boka izvelo je preduzeće LD Gradnja iz Nikšića, od decembra 2018. do aprila 2020. godine. Akvarijumske rezervoare sa pratećom opremom isporučila je i sastavila kompanija Panaque iz Rima u Italiji.

Akvarijum Boka ima 16 tankova podijeljenih na četiri  izložbene jedinice: Svjetsko more i Sredozemno more, Jadransko     more i Južni Jadran, Bokokotorski zaliv i tropska mora. Na izložbi na otvorenom u parku Instituta posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa nevidljivim svijetom mora, morskom biologijom, načinima zagađenja mora i morem kao izvorom hrane.

Akvarijum Boka otvorio je vrata za posjetioce u probnom periodu rada od juna 2021. U prva tri mjeseca akvarijum je vidjelo više od 8.000 posjetilaca. Otvaranje izložbe na otvorenom očekuje se do avgusta 2022. godine.


 

Naslovna fotografija (s leva na desno): G-din Denis Mešihović, Svjetska banka, kancelarija u Crnoj Gori; Dr Aleksandar Joksimović, direktor Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore; Dr Milena Mičić, direktorica Akvarijuma Pula I Centra za oporavak morskih kornjača; G-din Mladen Mikijelj, direktor Javnog preduzeća Morsko dobro; Mr Aleksandar Stijović, minstar u Vladi Crne gore, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu; njegova ekselencija, g-din Jørn Eugene Gjelstad, ambasador, Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu; prof. Vladimir Božović, rektor Univerziteta Crne Gore; g-din Vladimir Jokić, gradonačelnik Kotora; Dr Sreten Mandić, bivši direktor Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore; Dr Mirko Đurović, rukovodilac Centra za zaštitu biodiverziteta Jadrana „Akvarijum Boka“ Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore

(Visited 191 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild