Kotor, Crna Gora. Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore traži kvalifikovanog snabdevača za opremu za Akvarijum Boka, u skladu sa specifikacijoom iz tenderskog paketa. Ova nabavka je deo EXChAngE projekta, pod referentnim brojem EXChAngE T06. Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Pozivni pismo i Tenderski paket sa ove lokacije:  EXCHAngE-T06.

(Visited 120 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild