Institut za biologiju mora i Turistička organizacija Kotor dogovorili su zajedničke promotivne aktivnosti

Kotor, 7. novembra 2019. – Direktori Instituta za biologiju mora i Turističke organizacije Kotor dogovorili su danas na sastanku koji je održan u IMB-u u Kotoru saradnju dveju institucija u predstavljanju i promociji akvarijuma Boka u zemlji i inostranstvu. Saradnja će biti definisana Sporazumom o saradnji i obuhvatiće i razvoj novih turističkih proizvoda koji se zasnivaju na prirodnoj baštini Boke, posebno biodiverzitetu mora i zajednički razvoj i sprovođenje projekata.

Aquarium Boka, Main hall
Render of the Aquarium Boka main hall, render by Enforma, Kotor

Dr Mirko Đurović, direktor IMB-a, rekao je da je „Turistička organizacija Kotor ključni partner za brendiranje Akvarijuma Boka kao nove turističke ponude“.

Ana Nives Radović́, direktor ToK-a, dodala je da će „Akvarijum Boka podržati napore na povećanju raznolikosti turističke ponude i smanjenju turističkog pritiska na Stari grad Kotor“.

Akvarijum Boka jedan je od glavnih proizvoda MonteAqua projekta. Očekivani datum otvaranja je jun 2020.

(Visited 546 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild